bloguoti

blogúoti, -úoja, -ãvo intr. 1. darytis bloga, širdžiai pykti, vemti: Ligonis blogúoja ir blogúoja Grž. Per visą naktį blogãvo – be vidurių liko ligonis Všk. Mes nuo girtuoklių (vaivorų) blogãvom Pkr. Kaip tik kopūstų pavalgiau, ir pradėjau blogúoti Užp. 2. blogai jaustis, negaluoti, nesveikuoti: Būdavo sveikas, tik dabar pradė[jo] šiek tiek blogúot Gs. | Ko čia blogúoji (sirgdamas vaikščioji), geriau eik gult Ps. \ bloguoti; subloguoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bloguoti — blogúoti vksm. Apsinuõdijęs ligónis blogúoja, viduriúoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • blogauti — blogauti, auja, avo žr. bloguoti: Žmogus ... ūmai suserga, pradeda karščiuoti, blogauti VŽ1905,163 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blogoti — blogoti, oja, ojo žr. bloguoti 2: Išsivėmęs vaikščiosi da kai glušas, kiek dienų blogodamas Švnč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slabnuoti — slabnuoti, uoja, ãvo intr. NdŽ, Sb, Kp jausti silpnumą, bloguoti. | refl.: Slabnuojas, kai musmirių užėdęs Sln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slobnuoti — slobnuoti, uoja, ãvo intr. Ktk 1. būti pykinamam, bloguoti: Slobnuoja ir slobnuoja vaikas, net baisu! Trgn. 2. alpėti: Slobnãvo, verkė kruvinom ašarom, kai sužinojo Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subloguoti — intr. pasijusti blogai, susirgti: Sublogavaũ vakar nuo šaltekšnių uogų Ds. bloguoti; subloguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tulžti — tul̃žti, ta, o intr. K.Būg, LVIV260, FrnW, Ms, Slnt 1. K, S.Dauk, Kos56, M, Rtr, DŽ, NdŽ, OGLII323, KŽ, DūnŽ, Bt mirkti, tilžti, vandenyti: Tūl̃žta žemė, t. y. prisigeria vandens J. Maišyk, o ta virtiniai pradės tul̃žti Kv. 2. K, Rtr, DŽ, NdŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šleikšti — šleĩkšti, ta, to intr. Š, Rtr, KŽ; Kos55 darytis šleikštu, bloga, bloguoti: Širdis ima šleĩkšti NdŽ. | tr., intr. impers.: Šleĩkšta anam ant širdies, kad jį žada išmesti iš gyvenimo J. Ima šleĩkšti širdį NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.